31 martie 2021, termen limită de depunere a cererilor pentru acordarea unor facilități fiscale

mart. 23, 2021

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș continuă acțiunile de susținere a contribuabililor, în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale restante că pot beneficia, în condițiile reglementate de O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri-fiscal bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și O.U.G nr. 69/2020 pentru reglementarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, de o serie de facilități fiscale:
Eșalonarea la plată în formă simplificată
Orice contribuabil, persoană fizică sau juridică, poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.
Eșalonarea la plată a obligatiilor bugetare în formă simplificată prezintă următoarele avantaje: la cerere nu se anexează alte documente, nu este necesară constituirea de garanții, contribuabilul poate efectua o propunere a graficului de eșalonare, cererea se soluționează în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia. Pe perioada eșalonării la plată contribuabilul poate depune două cereri de modificare a eșalonării la plată, în situația în care se dorește includerea în eșalonare a obligațiilor care constituie condiție de plată, precum și două cereri de menținere a valabilității eșalonării la plată, în cazul în care valabilitatea eșalonării la plată a fost pierdută, ca urmare a neîndeplinirii condițiilor.
Cererea de acordare se depune până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Pentru a accesa această facilitate fiscală, este necesar a fi îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 1, alin. 8, lit. a-e, din O.U.G. nr. 181/2020.

Anularea obligațiilor de plată accesorii
Facilitatea se adresează tuturor debitorilor, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere etc., care doresc anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020.
Contribuabilii solicitanți trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, trebuie stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv trebuie stinse, iar debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.
Debitorul depune cererea de anulare obligațiilor de plată accesorii până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii, iar organul fiscal o soluționează în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.
Cererile de acordare a celor două categorii de facilități pot fi depuse atât la registratura organului fiscal, cât și on-line, prin intermediul serviciului ”Spațiul privat virtual”.
Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact, disponibil pe pagina de Internet HYPERLINK „http://www.anaf.ro/” www.anaf.ro şi telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenţă telefonică a contribuabililor – Call-center, la telefon 031.403.91.60.

Comments

Comments are closed.