A fost semnat contractul de reabilitare a clădirii Prefecturii și CJ Argeș

mai 11, 2021

A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul “Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, unde își au sediul și Consiliul Județean Argeș și Prefectura Argeș, precum și alte instituții. Contractul a fost semnat de către conducerea Consiliului Județean Argeș, reprezentată de președintele Ion Mînzînă și vicepreședintele Marius Nicolaescu, în prezența echipei de implementare a proiectului, și de către reprezentantul asocierii de firme, Andrei Traian Roșulescu.

Licitația a fost câștigată de asocierea firmelor: S.C. RO CONSTRUCT CENTER S.R.L. și S.C. STEAND TURISM CENTER S.R.L., asociere reprezentată prin lider de asociere S.C. RO CONSTRUCT CENTER S.R.L.   

Valoarea totală a proiectului este de 27.351.508,59 lei (cu TVA inclus), din care:    

 • proiectare și asistență tehnică 595.894,88 lei (cu TVA inclus),;   
 • execuție lucrări 26.755.613,71 lei (cu TVA inclus).   

Clădirea are o suprafață de 10.510 mp, cu o lungime totală de 80,68 m şi o lăţime de 16,38 m. Aici își desfășoară activitatea Consiliul Județean Argeș, Prefectura Argeș, dar și alte instituții publice, precum Direcția Județeană de Statistică Argeș.   

Palatul Administrativ este situat în piața civică centrală a municipiului Piteşti şi a fost construit în anii 1969-1970, după un proiect aparținând arhitecților Cezar Lăzărescu şi Mircea Ochinciuc. Dispunând de o arhitectură modernă care folosește o serie de elemente tradiționale, compusă liniar, clădirea are subsol, parter, mezanin şi cinci etaje.  

Palatul Administrativ constituie, din punct de vedere arhitectural, latura de sud a pieței civice centrale a municipiului, cu o amplă perspectivă spre strada Victoriei până la Teatrul „Al. Davila”.   

Clădirea nu a fost reabilitată niciodată de când a fost construită, respectiv anii 1969-1970 .

Printre lucrările ce urmează a fi executate sunt cuprinse:    

 • izolarea termică a pereților de fațadă la partea de interior;    
 • aplicarea unei tencuieli la exteriorul fațadei, cu rol termoizolant;   
 • izolarea termică a planșeului peste subsol, a soclului clădirii, a balcoanelor şi consolelor, a planșeelor teraselor;   
 • montarea unei tâmplării din lemn stratificat cu geam tripan;   
 • hidroizolarea suplimentară în zona suporţilor pentru echipamentele de climatizare şi ventilare, precum şi în zona de amplasare a panourilor termice solare şi a celor fotovoltaice;   
 • reabilitarea instalaţiei de încălzire;   
 • înlocuirea distribuţiei de apă caldă menajeră şi realizarea unei conducte de recirculare a apei calde menajere;   
 • reabilitarea instalaţiei de iluminat interior şi înlocuirea corpurilor flourescente cu iluminat cu lămpi de tip LED;    
 • amplasarea de panouri solare cu tuburi vidate pentru producerea din surse regenerabile a apei calde menajere;   
 • realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice.  

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare termică se are în vedere înregistrarea unor economii majore prin: reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice; reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire şi apă caldă de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie.  

Proiectul privind ”Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ” va primi finanțare nerambursabilă în cadrul Axei Prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B-Clădiri Publice.  


Comments

Comments are closed.