A început ridicarea chioșcurilor ilegale din Pitești!

sept. 23, 2021

Primăria Municipiului Pitești a efectuat o verificare a celor aproximativ 380 de construcții provizorii situate pe domeniul public al municipiului Pitesti, în urma acesteia fiind identificate 30 de „chioșcuri” care nu mai dețin forme legale de ocupare a domeniului public.
Pentru acestea, conform procedurii aprobate, a fost efectuată verificarea situatiei juridice a terenurilor pe care sunt amplasate, precum și a situației juridice și tehnice a construcțiilor provizorii.
Până la data prezentă, pentru 21 de construcții provizorii la care aspectele anterior menționate au fost clarificate s-a întocmit și transmis la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului documentația de ridicare a chioșcurilor pentru eliberarea, salubrizarea și îmbunătățirea aspectului urbanistic al domeniului public.
Din data de 22.09.2021, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului a început ridicarea efectivă a construcțiilor provizorii și eliberarea domeniului public aferent.
Acțiunea de verificare se află în derulare și pentru celelalte nouă construcții provizorii rămase, procedura de ridicare finalizându-se în perioada imediat următoare, când va fi pusă în aplicare de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Comments

Comments are closed.