Amenzi mai mari pentru tulburarea liniștii publice

sept. 8, 2020

Senatul a adoptat marţi, ca prim for sesizat, un proiect de lege al deputatului minorităţilor Daniel Vasile prin care lovirea sau orice acte de violenţă comise de trei sau mai multe persoane sunt pedepsite cu închisoare de la 3 la 7 ani. De asemenea, în acest caz, acțiunea penală este pusă în mişcare din oficiu, iar împăcarea părţilor nu înlătură răspunderea penală. Aceeaşi pedeapsă este prevăzută, prin iniţiativa legislativă, şi pentru violarea de domiciliu de către trei sau mai multe persoane. De asemenea, pedepsele se înăspresc și pentru tulburarea liniștii publice.

Proiectul de lege modifică şi completează trei articole din Legea 286/2009 privind Codul penal, cel referitor la lovire şi alte violenţe, cel despre violarea de domiciliu şi cel privind tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Astfel, la articolul 193, după alineatul (3) sunt introduse două noi alineate: „(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se săvârşesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de 3 la 7 ani. (5) Pentru faptele prevăzute la alin. (4) acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, iar împăcarea părţilor nu înlătură răspunderea penală”, conform propuneri legislative adoptate marţi de către senatori.

Articolul 193 intitulat „Lovirea sau alte violenţe”, din Codul penal în vigoare prevede la primele două alineate că: „(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă”

Noi prevederi sunt introduse prin proiectul de lege şi în ceea ce priveşte violarea de domiciliu.

Prin urmare, la articolul 224, după alineatul (3) sunt introduse două noi alineate care arată că: „(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se săvârşesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 7 ani. (5) Pentru faptele prevăzute la alin. (4) acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, iar împăcarea părţilor nu înlătură răspunderea penală”.

Codul penal în vigoare, spune la articolul 224 numit „Violarea de domiciliu”, următoarele: „(1) Pătrunderea fără drept, în orice mod, într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc împrejmuit ţinând de acestea, fără consimţământul persoanei care le foloseşte, ori refuzul de a le părăsi la cererea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) În cazul în care fapta este săvârşită de o persoană înarmată, în timpul nopţii ori prin folosire de calităţi mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda”.

Nu în ultimul rând, iniţiativa de lege a deputatului minorităţilor Daniel Vasile introduce noi reglementări şi cu privire la tulburarea liniştii şi ordinii publice.

Astfel, la articolul 371 după alineatul (1) sunt adăugate două noi alineate: „(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) se săvârşesc de trei sau mai multe persoane împreună sau de către o persoană care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani. (3) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, iar împăcarea părţilor nu înlătură răspunderea penală”.

Articolul 371 intitulat „Tulburarea ordinii şi liniştii publice” prevede în forma în vigoare a Codului penal că: „Fapta persoanei care, în public, prin violenţe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin ameninţări sau atingeri grave aduse demnităţii persoanelor, tulbură ordinea şi liniştea publică se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Senatul a votat proiectul în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online