ANAF Argeș: 25 martie 2021, termen de depunere pentru zece declarații fiscale

mart. 17, 2021

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeș informează contribuabilii că data de 25 martie 2021 este termenul limită de depunere a următoarelor declarații fiscale:

-formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
-formularul 101 ”Declarație privind impozitul pe profit”;
-formularul 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/ burselor private”
-formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;

 • formularul 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;
  -formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;
  -formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
  -formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
  -formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
  -formularul 390 VIES ”Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare”;

Contribuabilii pot accesa „Calendarul obligaţiilor fiscale” la adresa: HYPERLINK „https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm” https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2021.htm

Comments

Comments are closed.