Anunț important de la DGASPC Argeș

iun. 28, 2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș cu sediul în Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, anunță intenția privind cumpărarea a șase imobile (case și teren aferent) de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș pentru proiecte cu fonduri nerambursabile în scopul înființării de servicii sociale
de tip centre respira/ centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate.

„Având în vedere Convențiile de Finanțare cu nr. 15850/18.10.2023, 15851/18.10.2023 și 15844/18.10.2023, în perioada^ 22.06.2023’ – 10.07.2023, DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGEȘ, invită persoanele fizice și juridice, proprietari de imobile, să depună oferte pentru cumpărarea a 6 case și teren aferent. pe raza Municipiului Pitești sau în zonele limitrofe acestuia, în scopul înființării unui număr de șase servicii sociale de tip Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Centru Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități și 4 Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu Dizabilități.

înființarea serviciilor sociale se realizează în cadrul proiectelor: „Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”, „Centru Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități” și „Locuințe Protejate Siguranță și îngrijire Argeș”, finanțate prin Programul de Interes Național „înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate ”,în conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, după cum urmează:

Cele 6 servicii sociale se vor înființa prin cumpărarea unui număr de 6 imobile (case și teren aferent) de pe piața imobiliară în cadrul proiectelor mai sus menționate astfel:

  • 4 imobile (case+teren aferent), în scopul înființării unui număr de 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 24 de locuri (6 locuri/locuință), în cadrul proiectului „Locuințe Protejate Siguranță și îngrijire Argeș”;
  • 1 imobil (casă+teren aferent), în scopul înființării unui centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 4 locuri, în cadrul proiectului: „Centru Respiro pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”;

> 1 imobil (casă+teren aferent), în scopul înființării unui centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, cu o capacitate de 4 locuri, în cadrul proiectului: „Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități’’;

Documentația de atribuire – Anunțul de participare, Procedura internă (ce are ca obiect cumpărarea imobilelor), anexă a HCJ Argeș nr. 168/26.05.2023 și Caietul de sarcini – poate fi descărcată de pe site-ul wyv~vi.ciarues.ro/en/web/dgaspc-arges/anunturi și din SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri.

Date de contact:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Str. Calea Drăgășani, Nr.8, Pitești, Județul Argeș

Telefon/ Fax: 0248/27.11.31

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com.”, transmite Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online