Atenție! Se aplică de astăzi! Măsurile luate la Mioveni ca urmare a deciziilor luate de Comitetul Județean pentru Situații de urgență!

iul. 23, 2020

Principalele măsuri adoptate de Consiliul Local pentru Situații de Urgență Mioveni pentru perioada 23.07.2020- 29.07.2020, în cadrul Hotărânii nr. 4 / 23.07.2020.Planul local de monitorizare a respectării și aplicării regulilor stabilite pentru limitarea propagării virusului SARS-CoV -2 pe teritoriul orașului Mioveni1 – Obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă;Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării regilii- Biroul Corp Control din cadrul Primăriei orașului Mioveni; Poliția Locală în colaborare cu Poliția Orașului Mioveni2 – Obligativitatea organizării activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării regulii – Agenții economici, personalul desemnat de către conducătorii instituțiilor și autorităților publice.3 – Monitorizarea permanentă în incinta spațiilor comerciale a respectării de către vânzători și cumpărători a măsurilor de conduită socială și prevenție – evitarea aglomerării, păstrarea distanței de 1,5 m între cetățeni, purtarea măștii de protecție și a mănușilor de unică folosință de către personalul care deservește populația.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni4 – Suspendarea tuturor evenimentelor publice de tip târg, bâlci, și alte asemenea, precum și activitatea de agrement în spații de tip piscină, bazin de înot, cu excepția activităților fizice desfășurate, potrivit legii, de către sportivii de performanță, în Orașul Mioveni în perioada 23.07.- 09.08.2020, cu posibilitatea de prelungire a duratei în funcție de evoluția fenomenului Covid 19.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni5 – Reducerea programului de funcționare a teraselor și a tuturor spațiilor comerciale din orașul Mioveni până la ora 22,00 în cursul săptămânii și ora 23,00 în zilele de sâmbătă și duminică, asigurând monitorizarea permanentă a respectării de către personalul de deservire și de către clienți a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, conform Hotărârii nr. 25/22.07.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Administratorii societăților comerciale care dețin terase, Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni6 – Reducerea programului de funcționare a spațiilor unde funcționează jocuri de noroc și pariuri sportive până la ora 22,00 în cursul săptămânii și ora 23,00 în zilele de sâmbătă și duminică, asigurând monitorizarea permanentă a respectării de către personalul de deservire și de către clienți a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii. Aparatele de tip slot-machine vor fi poziționate la o distanța de 1,5 m unul față de altul și vor fi dezinfectate după folosirea de către fiecare persoană în parte.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Administratorii societăților comerciale care desfășoară jocuri de noroc și pariuri sportive, Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni7 – Pentru instituțiile publice angajatorul poate stabili, cu consimţământul angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Conducătorii instituțiilor publice8 – Igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din autogări, staţii sau puncte de oprire maxi-taxi, respectarea regulilor de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor în scopul prevenirii contaminării acestora.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Poliția Locală în colaborare cu Poliția Orașului Mioveni9 – Igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, respectarea procedurilor şi protocoalelor din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri în scopul prevenirii contaminării acestora.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Poliția Locală în colaborare cu Poliția Orașului Mioveni, precum și alte autorități abilitate10- Evitarea zonelor aglomerate de către cetățenii orașului Mioveni unde sunt expuși la contact direct și/sau interacțiune cu un număr mare de persoane, de tipul adunărilor publice, cozi, zone de trafic intens, zone de recreere.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Poliția Locală în colaborare cu Poliția Orașului Mioveni11 – Păstrarea distanței de cel puțin de 1,5 metri față de celelalte persoane întâlnite. În cazul transportului în comun să se evite poziția (statul) față în față cu alte persoane.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni12 – Folosirea de către cetățeni, pe cât posibil, de rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Poliția Locală13 – Asigurarea dezinfecției periodice a spațiilor publice de pe raza orașului Mioveni Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării regulii – SC Servicii Edilitare pentru Comunitate SRL, SC Servicii Generale Mioveni 14 – Verificarea agentilor economici care desfasoară evenimente private în spații închise și deschise, în vederea respectării și aplicării regulilor stabilite pentru limitarea propagării virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul orașului Mioveni.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni 15 -Monitorizarea și supravegherea b-dului DACIA pentru evitarea supraaglomerării la foișoare și zonele adiacente, precum și a platoului din Centrul Civic.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, Poliția Orașului Mioveni 16 – Respectarea distanței minime de 1,5 m între persoanele care tranzitează Piața Dacia, precum și obligativitatea purtării măștilor de către aceștia.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală, administratorii Pieței agroalimentare17 – La reînceperea activității, Automobile Dacia S.A va proceda la dezifectarea în interior și în exterior a tururor spațiilor în care își desfășura activitatea personalul angajat.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Poliția Orașului Mioveni și Poliția Locală Mioveni18 – Informarea permanentă a persoanelor privind măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Primăria orașului Mioveni, SC Servicii Edilitare pentru Comunitate SRL19 – Evitarea de către cetățeni a atingerii suprafețelor care sunt atinse în mod frecvent și de alte persoane, precum: balustrade, clanțe, mânere, butoane de acces, etc.Responsabil pentru monitorizarea respectării și aplicării – Corp Control și Poliția Locală20 – Limitarea folosirii bancnotelor și a monedelor, optând pentru plăți cu cardul/telefonul sau plăți on-line.

Comments

Comments are closed.