Avocatul Poporului cere ministrului sănătății asigurarea finanțării testării COVID-19 a tuturor angajaților și a beneficiarilor din serviciile sociale de tip rezidențial

iun. 18, 2020

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, prin Biroul Teritorial Pitești, relativ la disfuncțiile și dificultățile apărute în procesul de testare a personalului și beneficiarilor din centrele rezidențiale reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și în aplicarea art. 50 alin. (1) din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență în România.

La data sesizării din oficiu (nr. 7550/30.04.2020) pentru personalul și beneficiarii centrelor rezidențiale pentru copii, pentru copiii cu dizabilități, centrelor de primiri urgență nu s-a pus în discuție testarea preventivă iar, cu titlu general, art. 14 din Ordonanța militară nr. 8/2020 stabilea că în scopul prevenirii apariției unor focare de infecție direcția de sănătate publică testează doar în cazul manifestării simptomatologiei specifice CoVid19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau personalului. Confuzia legată de costuri era creată de prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 8/2020 care stabilea că, pentru personalul care deservește centrele, furnizorul de servicii sociale asigură echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare, nefiind prevăzute și testele. În ceea ce privește costurile testărilor acestea erau reglementate prin art. 33 și art. 35 din Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență. În acțiunea de testare, Direcțiile de Sănătate Publică nu au acționat unitar.

Această situație de confuzie ar fi avut nevoie de îndreptare printr-un act de dispoziție sau norme de aplicare a testărilor rapide preventive în toate centrele rezidențiale emis de Institutul Național de Sănătate Publică abilitată în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1414/2009 pentru înființarea și funcționarea INSP și Ordinului nr. 82/2019 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale INSP.

În sensul celor arătate au fost solicitate clarificări de la instituțiile abilitate în gestionarea acestei situații.

Răspunsurile pe care le-am primit au confirmat disfuncțiile și au evidențiat următoarele:

  • deși conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID – 19) actualizată în 16.04.2020 şi a Recomandărilor de prioritizare a testării pentru COVID-19, pct. 11, era instituită obligativitatea testării personalului de îngrijire din căminele de bătrâni de 2 ori /lună, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a solicitat Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea și a obținut testarea salariaţilor din centrele rezidenţiale aflate în subordine. Ulterior, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID – 19) actualizată în 28.04.2020 şi Recomandărilor de prioritizare a testării pentru COVID -19 deși se recomandă efectuarea testării doar a personalului de îngrijire din centrele rezidenţiale, DSP Vâlcea, potrivit listelor înaintate de către D.G.A.S.P.C. Vâlcea, a testat atât personalul de îngrijire, cât şi personalul administrativ din toate serviciile rezidenţiale aflate în subordine. Adresa nu precizează cine suportă cheltuielile;
  • DGASPC Argeș a procedat, în același mod și a testat atât personalul de supraveghere și îngrijire cât și personalul administrativ întrucât sunt centre rezidențiale organizate în sistem casă de tip familial iar întregul personal interacționează cu beneficiarii;
  • dificultățile în testarea personalului din toate centrele de tip rezidențial aflate în subordinea DGASPC Argeș, din debutul relației de colaborare în acest demers cu DSP Argeș, au fost generate de mai multe motive. Unul a fost confuzia unor termeni folosiți în prevederile pct.11 “personalul de îngrijire din căminele de bătrâni – de 2 ori/lună” – capitolul Recomandări de prioritizare a testării pentru CoVid19 din Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus SARS Cov 2, actualizată la 16.04.2020 elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Național de Control Supraveghere și Control Boli Transmisibile. Acesta a fost modificat abia la 28.04.2020, dată de la care s-a modificat pct.11 cu personalul de îngrijire din centrele rezidențiale – de 2 ori/lună. Un alt motiv l-a reprezentat inexistența unor reglementări exprese privind finanțarea testării întregului personalul din serviciile de tip rezidențial care urma să intre în izolare preventivă la locul de muncă.

Astfel:

⁍ art. 14 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 8/09.04.2020 prevedea că direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social, în scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul simptomatologiei specifice CoVid19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului;

⁍ Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017 modificat și completat prin mai multe ordine succesive – ultimul fiind Ordinul M.S. nr. 765/2020 – face referire doar la testarea persoanelor suspecte de infectare cu virusul COVID-19 și nu la testarea preventivă în lipsa manifestării simptomatologiei specifice CoVid19 sau după caz în lipsa unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată. Art. 8 alin. (1)¹ din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017 modificat și completat reglementează finanțarea testării de laborator prin metoda RT –PCR doar pentru persoanele suspecte de infectare cu virusul 2019-nCov în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare care se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate;

⁍ Anexa 2 la Normele tehnice, pct. I.2 (Programul național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare), lit. d) stabilește că beneficiarii programului sunt persoanele care au calitatea de suspecți, contacți sau simptomatici ai bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare și care îndeplinesc următoarele cerințe (…).

  • Direcția de Sănătate Publică Argeș confirmă cele de mai sus invocând prevederile Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus – CoVid19 care la pct. 9 se referă la persoanele instituționalizate și explică faptul că Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, modificat și completat, nu a prevăzut ca și cheltuială eligibilă decât testarea persoanelor suspecte, a contacților și a simptomaticilor bolilor infecțioase prevăzute în reglementările legale în vigoare.

Prevenirea infectării cu SARS Cov2 a persoanelor vulnerabile din centrele sociale rezidențiale reprezintă, în opinia specialiștilor care au răspuns solicitărilor noastre, o problemă de sănătate publică națională motiv pentru care este necesară o reglementare expresă de asigurare a finanțării testării CoVid19 a tuturor angajaților și a beneficiarilor din serviciile sociale de tip rezidențial prin Programul Național de Sănătate Publică.

În acest sens, vă supun atenției, stimate domnule Ministru rugămintea de a analiza asupra celei mai optime soluții de reglementare a acestei situații ținând cont de toate tipurile de servicii rezidențiale aflate în subordinea/coordonarea Direcțiilor Generale de Asistență Socială.

Comments

Comments are closed.