Cadastrare în Rucăr

feb. 16, 2022

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Argeș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Proiectul major ” Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, pentru Lotul 7, UAT Rucăr din județul Argeș, pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 Data de început a afișării:  15.02.2022

 Data de sfârșit a afișării:    15.04.2022

Adresa locului afișării publice:  PRIMĂRIA COMUNEI RUCĂR

Repere pentru identificarea locației: Primăria Rucăr, E574, Rucăr 117630

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la comisia de soluționare din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș,  la sediul Primăriei Comunei Rucăr și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online