Când încep și ce documente trebuie depuse pentru înscriere la creșele din Mioveni!

mai 4, 2022

Înscrierea beneficiarilor în cadrul Creșelor din Mioveni, pentru anul scolar 2022–2023 se va realiza în perioada 06 – 17 iunie. Depunerea dosarelor se va face personal de către unul din aparținătorii legali la sediul fiecărei creșe.Prioritate vor avea reînscrierile beneficiarilor ce au frecventat creșele din oraș cu regularitate, în anul precedent și proveniți din familii unde ambii părinți lucrează sau urmează să înceapă munca până la data de 1 septembrie 2022.Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
– cerere de înscriere ( se va completa la momentul depunerii dosarului);
– dosar plic de carton;
– copie certificat naștere copii ( toți copiii!);
– adeverința de la locul de muncă al ambilor părinți (obligatoriu) cu specificații privind venitul brut al fiecăruia sau adeverința care atesta urmarea unor cursuri de zi;
– decizie de punere în plata indemnizație creștere copil (dacă este cazul);
– copii B.I. / C.I. parinți sau apartinător legal;
– Hotărare divort sau dovada separare, pentru parintele singur (dacă este cazul);
– adeverință medicala tip – medic de familie – APT PENTRU INTRARE ÎN COLECTIVITATE.
Formularele necesare, precum și informațiile privind înscrierea copiilor în creșe vor fi disponibile pe site-ul instituție: www.emioveni.ro, începând cu data de 5 iunie 2022.Relații suplimentare pot fi obținute la sediile Creșelor din Mioveni.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online