Ce bani a alocat CJ Argeș pentru spitalele pe care le are în subordine

mai 1, 2020

În contextul pandemiei de coronavirus în care ne află și prin prisma faptul că Consiliul Județean Argeș este ordonator principal de credite și are în administrare 9 spitale pe care trebuie să le susțină financiar, vă  comunicăm sumele alocate de Consiliul Județean Argeș, în anul 2020, către cele 9 unități sanitare.

De la aprobarea bugetului pe anul 2020, din data de 19 februarie până pe 31 martie, Consiliul Județean Argeș a alocat pentru spitalele aflate în subordine sume în valoare de 39264  mii lei, după cum urmează:

  • Spitalul Județean de Urgență Pitești – 30175 mii lei
  • Spitalul de Pediatrie Pitești – 600 mii lei
  • Spitalul Orășenesc Costești – 1509 mii lei
  • Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iaşului – 390 mii lei
  • Spitalul de Pneumoftiziologie Cronici Leordeni – 1751 mii lei
  • Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice „C-tin Bălăceanu Stolnici” Ştefăneşti – 624 mii lei
  • Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea – 1880 mii lei
  • Spitalul de Recuperare Brădet – 1200 mii lei                   
  • Spitalul de Boli Cronice Călinești – 1135 mii lei

O parte din aceste sume au fost alocate, în mod special, în contextul pandemiei de coronavirus. 

Astfel:

# Pe 17 martie 2020 s-au alocat pentru Spitalului  Județean de Urgență  Pitești (400 mii lei) și pentru Spitalului de Pediatrie Pitești (300 mii lei) pentru achiziția de materiale sanitare necesare asigurării condițiilor igienico-sanitare, în contextul pandemiei de coronavirus.

# Pe 31 martie 2020 s-a aprobat alocarea sumei de 55 mii lei (10% din valoarea totală a aparatului) pentru cofinanțarea unui “Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19.

Și după data de 31 martie 2020 Consiliul Județean Argeș a continuat să aloce sume de bani unităților sanitare din Argeș.

Întrucât suma alocată inițial pentru achiziția Sistemului Real-Time PCR și kit-urilor pentru detecția COVID – 19 de către Spitalul Județean de Urgență Pitești s-a dovedit a fi insuficientă, în urma organizării primei licitații, pe 14 aprilie 2020 a fost convocată de îndată ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Argeş. În urma adreselor și solicitărilor transmise de unitățile sanitare către Consiliul Județean Argeș, în această ședință s-a aprobat alocarea sumei totale de 1579.42 mii lei, ce a fost distribuită astfel:

▪️ Spitalul Județean de Urgență Pitești – 1450.00 mii lei, din care:

• 1000.00 mii lei pentru realizarea infrastructurii (Laborator de Biologie Moleculară) necesară punerii în funcțiune și exploatării aparatului Real-Time PCR utilizat pentru determinarea infectării cu COVID-19, cât și pentru achiziția de bunuri și servicii necesare pregătirii spitalului pentru limitarea răspândirii epidemiei cu COVID-19.

• 450.00 mii lei pentru cofinanțarea aparaturii medicale (“Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19”), respectiv suplimentarea sumei de 55 mii lei alocată prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 103/31.03.2020, întrucât ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziție derulată pentru valoarea aprobată inițial în suma de 550 mii lei nu au fost admisibile și conforme din punct de vedere tehnic și inacceptabil din punct de vedere financiar. Astfel, suma totală alocată de Consiliul Județean Argeș pentru achiziționarea acestui aparat este de 505.000 lei.

▪️ Spitalul de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului – 100.00 mii lei pentru achiziționarea de materiale sanitare și de protecție în vederea preîntâmpinării infectării personalului medical cu COVID-19. De asemenea, Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 25,42 mii lei reprezentând sponsorizări și suplimentarea veniturilor din concesiuni și închirieri cu suma de 3 mii lei în vederea achiziției de materiale sanitare împotriva infectării cu COVID-19.

▪️ Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici” Ștefănești a solicitat suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de o mie de lei reprezentând sponsorizare pentru achiziția de măști și echipamente de protecție împotriva infectării cu COVID 19.

În urma alocării acestor sume, luni, 27 aprilie 2020, a avut loc deschiderea ofertelor în cadrul procedurii derulată de Spitalul Județean de Urgență Pitești pentru achiziția unui Sistem Real-Time PCR și kit pentru detecția COVID – 19. Potrivit procedurii, operatorul urmează să depună documentele în termen de trei zile în vederea încheierii contractului. Procedura de achiziție a întregului sistem de testare, împreună cu toate echipamentele conexe indispensabile, a fost una anevoioasă întrucât s-a supus rigorilor și termenelor impuse de legislația în vigoare. Mai mult, procedura a fost îngreunată și de faptul că la nivel mondial a existat o cerere foarte mare raportată la un număr limitat de furnizori, fapt ce a generat o luptă între toți cei care au dorit să achiziționeze astfel de aparate de testare. Însă, prin implicarea conducerii Spitalului Județean de Urgență Pitești și prin sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș (505.000 lei), s-a reușit ca unitatea sanitară să beneficieze de un sistem complet de testare pentru detecția COVID-19. În paralel, Consiliul Județean Argeș a demarat lucrările pentru amenajarea spațiului în care va funcționa laboratorul. Costurile privind amenajarea spațiului sunt suportate din bugetul Consiliului Județean. Lucrările vor fi finalizate în această săptămână, spațiul urmând a fi predat Spitalului Județean de Urgență Pitești.

Comments

Comments are closed.