Clienţii SC Apă Canal 2000 SA au, de acum, posibilitatea de a alege executantul lucrărilor de branşamente apă şi racorduri canalizare menajer

iul. 30, 2021

SC Apă Canal 2000 SA Piteşti aduce la cunoştinţă că, pentru execuţia lucrărilor de branşamente apă, racorduri canalizare menajeră şi separări în reţele aflate în administrarea societăţii, au fost agreate două firme, respectiv SC Jet Construct Pipe SRL şi SC Expert Servicii Vidanjare SRL.
Astfel, începând din luna august, clienţii au posibilitatea de a opta ca lucrările să fie executate de societatea Apă Canal 2000 sau de una dintre firmele agreate.
Precizăm că în prezent se află în procedura de selecţie şi agreare şi alţi agenţi economici. Mai mult decât atât, dacă sunt şi alţi agenţi economici interesaţi, care îndeplinesc condiţiile de agreare, aceştia pot depune solicitare la Ghişeul Unic al societăţii.
Metodolgia de agreare este postată pe site-ul societăţii HYPERLINK „http://www.apacanal2000.ro” www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Media – Comunicate de presă‟.
Societatea Apă Canal 2000 SA va continua să întreprindă măsuri pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor propuse, fiind preocupată permanent de furnizarea unor servicii de calitate şi de îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii săi.

Comments

Comments are closed.