Deversări neautorizate în rețelele de canalizare nou executate

mart. 24, 2023

Societatea Apă Canal 2000 SA Piteşti informează locuitorii din zona străzilor Zenitului, N. Iorga, V. Slăvescu și Intrarea Islazului în legătură cu faptul că se desfășoară lucrări de extindere a rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.
Noile rețele de alimentare cu apă și de canalizare sunt executate în cadrul Contractului de lucrări nr. 270/2022 –  CL5.3 – „Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Pitești – Zona Sud‟, aferent  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020‟ – Cod MySMIS2014 + 149090, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).
În acest context ne vedem nevoiți să precizăm faptul că, până la aprobarea recepției la terminarea lucrărilor, obiectivele de investiții executate în cadrul contractului de lucrări nu pot fi utilizate de societatea Apă Canal 2000 SA și nu se pot încheia contracte de furnizare pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.
În urma sesizărilor antreprenorului lucrărilor, pe anumite străzi din cele mai sus menționate, s-au constatat deversări în rețeaua de canalizare. Atragem atenția că deversarea apelor uzate menajere este strict interzisă în contextul în care rețelele de canalizare nu sunt preluate de operator și nu sunt încheiate contracte de furnizare a serviciilor, iar persoanele care vor fi identificate vor suporta toate consecințele de conotație civilă și penală, antreprenorul lucrării fiind îndreptățit să solicite acestora despăgubiri care reies din imposibilitatea efectuării testelor, probelor şi recepției la terminarea lucrărilor, culminând cu întârzierea predării de către acesta a rețelelor către operator și încheierea de contracte de furnizare cu utilizatorii în condițiile legii.
Totodată informăm proprietarii imobilelor de pe străzile mai sus menționate că utilizarea ilegală a rețelelor nou executate cât și accesoriile acestora poate conduce la defecțiuni majore cât și la inundarea străzilor respective cu ape menajere.
Pentru a preîntâmpina eventualele incidente de mediu ce pot avea repercusiuni grave asupra igienei și sănătății publice, vă informăm că în perioada imediat următoare se vor efectua controale și totodată antreprenorul împreună cu beneficiarul vor sesiza autoritățile competente să intervină în aceste cazuri.
Astfel, vă solicităm, cu urgența cuvenită unei astfel de situații, stoparea urgentă a deversării neautorizate a apelor uzate menajere în rețelele nou executate până când acestea vor fi recepționate și preluate de către operator.
Amintim consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de reabilitare a rețelei de canalizare sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii de calitate.
Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.

Comments

Comments are closed.