DGASPC Argeș: Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu Mioveni”

iun. 29, 2023

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în calitate de autoritate finanțatoare, contractul de finanțare nr. 1433/10.05.2023, privind proiectul „Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13-Reforme sociale, Investiția 1.2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395-Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.
Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 1.312.017,81 lei (fără TVA), din care:
– 1.102.535,98 lei, reprezintă valoarea nerambursabilă, fără TVA de la Autoritatea finanțatoare
– 209.481,83 lei reprezintă valoarea TVA, aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.
Durata de implementare a activităților proiectului este de 20 de luni, cu termen de finalizare la data de: 31.12.2024.
Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești, în vederea realizării condițiilor optime pentru furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viață independentă.
Obiectivele specifice:
1. Creșterea calității infrastructurii sociale pentru persoanele adulte cu handicap neuromotor, cu domiciliul în jud. Argeș, care au nevoie de recuperare, conform recomandărilor din programul individual de reabilitare și integrare socială, elaborat de Comisia de Evaluare Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș, prin modernizarea si accesibilizarea clădirii în care functionează Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești;
2. Dotarea spațiilor Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni, în vederea realizării condițiilor optime de desfășurare a procesului de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, pentru minim 8 persoane adulte cu dizabilități/zi; (37 de persoane de persoane adulte cu dizabilități din comunitate.).
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Mioveni din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești sunt persoane cu handicap neuromotor, cu domiciliul în județul Argeș, care au nevoie de recuperare conform recomandărilor din programul individual de reabilitare și integrare socială, elaborat de Comisia de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș, la cererea acestora, ori a susținătorilor, respectând criteriile de eligibilitate stabilite de furnizorul de servicii sociale (DGASPC Argeș), conform legislației.
Proiectul va avea un impact pozitiv asupra calității vieții persoanelor cu dizabilități și va produce o schimbare necesară și pozitivă asupra beneficiarilor direcți, prin menținerea echilibrului psiho-afectiv și îmbunătățirea calității vieții acestora, prin deschiderea către comunitate.
Astfel, prin implementarea proiectului, se va atinge obiectivul general al Programului: „Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.”

Comments

Comments are closed.