DGASPC Argeș: „Modernizarea și Dotarea Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități Pitești

iun. 28, 2023

DGASPC Argeș: „MODERNIZAREA Șl DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI PITEȘTI”
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în calitate de autoritate finanțatoare, contractul de finanțare nr.1247/24.04.2023, privind proiectul „Modernizarea și Dotarea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13-Reforme sociale, Investiția 1.2 Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395-Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală nerambursabilă a proiectului este de 1.299.529,55 lei (fără TVA), din care:
-1.092.713,66 lei, reprezintă valoarea nerambursabilă, fără TVA de la Autoritatea finanțatoare
– 206.815,89 lei reprezintă valoarea TVA, aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

Durata de implementare a activităților proiectului este de 21 de luni, cu termen de finalizare la data de: 31.12.2024.

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea, accesibilizarea și dotarea imobilului în care funcționează Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești, în vederea realizării condițiilor optime pentru furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu dizabilități, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viață independentă.

Obiectivele specifice:

1. Creșterea calității infrastructurii sociale, prin modernizarea și accesibilizarea clădirii Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești, din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești, în vederea îmbunătățirii caracteristicilor clădirii și acordării unor servicii sociale la standarde de calitate în domeniu;

2. Dotarea spatiilor Centrului de Zi, în vederea realizării condițiilor optime de desfășurare a procesului de recuperare medico-psiho-socială, pentru 62 de persoane adulte cu dizabilități (42 de persoane din locuințele protejate aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și 20 de persoane adulte cu dizabilități din comunitate.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești, sunt persoane adulte cu dizabilități, care dețin certificat de încadrare în grad de handicap, au domiciliul/reședința pe raza județului Argeș și se găsesc în una din următoarele situații: sunt rezidenți în locuințele protejate din subordinea DGASPC Argeș, se află în îngrijirea familiilor/ asistenților personali profesioniști sau trăiesc indepedent.
Principalele activități care se desfășoară în cadrul centrului sunt: informare și consiliere, dezvoltarea abilităților pentru viață independentă, abilitare și reabilitare, integrare socială, pregătire și sprijin pentru integrare pe piața muncii, inclusiv asistată, terapie ocupațională, terapii de recuperare,
servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități, activități culturale și sportive.

Proiectul facilitează accesibilitatea la mediul fizic, social, economic și cultural, la sănătate, informare și comunicare, pentru a da posibilitatea persoanelor cu dizabilități să se bucure pe deplin de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele să fie respectate.

Pe termen lung, proiectul va contribui la îmbunătățirea serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități, cu ajutorul noilor și modernelor echipamente conform standardelor de calitate, la prevenirea instituționalizării, precum și la creșterea rolului persoanei cu dizabilități în comunitate.

Proiectul va avea un impact pozitiv asupra calității vieții persoanelor cu dizabilități și va produce o schimbare necesară și pozitivă asupra beneficiarilor direcți, prin menținerea echilibrului psiho-afectiv și îmbunătățirea calității vieții acestora, prin deschiderea către comunitate.

Astfel, prin implementarea proiectului, se va atinge obiectivul general al Programului: „Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viață independentă și integrare în comunitate.”

Comments

Comments are closed.