DGASPC Argeș, proiect european peste 5 milioane de lei la Câmpulung

iul. 24, 2020

Miercuri, 22 iulie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în calitate de beneficiar, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, au semnat contractual de finanțare pentru proiectul “Complex de Servicii Sociale, municipiul Câmpulung, județul Argeș, cod SMIS 130511”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional 2014-2020, Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănătate, Obiectiv specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii. Perioada de desfășurare a proiectului este de 3 ani, începând cu data de 22.07.2020.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C Argeş, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung şi identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină şi armonioasă a beneficiarilor cu măsură de protecţie.

Astfel, vor fi construite și amenajate două Case de Tip Familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecţie în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate Câmpulung şi a unui Centru de Zi, cu o capacitate de 50 de locuri, în Municipiul Câmpulung. Conform devizului general, valoarea totală a proiectului: 5.253.693,08 lei cu TVA, din care:

  • Valoare finanţare nerambursabilă: 4.561.990,05 lei
  • Valoare contribuţie proprie a D.G.A.S.P.C Argeş, asigurată din bugetul C.J. Argeș: 691.703,03 lei.

Implementarea acestui proiect va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.

Casele de tip familial vor fi integrate în comunitate şi vor asigura un mediu cât mai apropriat de cel familial, cu un climat socio-afectiv, adecvat formării personalităţii copiilor/tinerilor.

Centrul de zi va furniza servicii, atât pentru beneficiarii celor 2 case de tip familial, cât şi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc de separare de familie din comunitate, precum: consiliere psihosocială şi suport emoţional, educaţie nonformala, informala şi dezvoltare timpurie, suport pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, recreere şi socializare, integrare/reintegrarea familială şi comunitară.

Prin investiţiile propuse, proiectul contribuie la realizarea procesului de dezinstituiţionalizare a copiilor din centrele de plasament, care urmează să fie închise cu prioritate. Totodată, el contribuie la atingerea Obiectivului specific, 8.3. – „Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale” – Grup vulnerabil copii, al Programului Operaţional Regional.

În mod direct, implementarea proiectului va conduce la o îmbunătăţire a calităţii serviciilor care să asigure cea mai potrivită formă de îngrijire alternativă a copiilor, la consolidarea avantajelor alternativei de protecţie în case de tip familial faţă de îngrijirea în centrul rezidenţial de tip clasic şi la ridicarea serviciilor oferite la standardele de calitate în vigoare recunoscute şi acceptate la nivel european.

Comments

Comments are closed.