Investiții în rețeaua de gaze, parc acvatic, centru medical de permanență, pe ordinea de zi în Consiliul Local Mioveni

mai 18, 2022

O nouă ședință de Consiliu Local, la Mioveni

Joi, 19 mai 2022, de la ora 17.00, la sediul Primăriei Mioveni va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

La această şedinţă sunt prevăzute 20 de puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:

– aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Parc acvatic Mioveni;

– aprobarea concesionarii prin licitație publică a terenului în suprafață de 10281 mp situat pe B-dul Dacia nr.51B, oraș Mioveni, pentru amenajarea unui complex sportiv de tenis de câmp și servicii complementare;

– aprobarea punerii la dispoziția Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” S.A. cu titlu gratuit a terenului în suprafață de 311 mp situat în satul Făgetu str. Soldat I.D. Stefănescu, pe care se vor amplasa racordul de înaltă presiune, stația de reglare măsurare predare și robinetul de cuplare, aferente sistemului de distribuție gaze naturale din satul Făgetu, oraș Mioveni;

– exprimarea acordului pentru înființarea unui centru medical de permanență fix pentru asigurarea continuităţii asistenței medicale primare la nivelul orașului Mioveni;

– aprobarea contului de execuție al unității administrativ teritoriale a orașului Mioveni pe trimestrul I al anului 2022;

-aprobarea emiterii de către CEC BANK S.A. a unei scrisori de garanție bancară în favoarea Distrigaz Sud Rețele S.R.L. pentru obiectivul de investiții ”Extinderea (Înființarea) sistemului de distribuție gaze naturale în satul Făgetu aparținător orașului Mioveni, județul Argeș.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei: https://emioveni.ro/…/proiectul_ordinii_19.05.2022.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online