Joi, o nouă șediță a Consiliului Local Mioveni. Proiecte importante și surprize la finalul ședinței. Pro Media TV, transmisie live

iun. 16, 2021

Joi, 17 iunie 2021, de la ora 17:00, la Centrul Cultural al orașului, se va desfășura o nouă şedinţă publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.

Ședința va fi transmisă live  pe pagina de Facebook a Primăriei Mioveni – https://www.facebook.com/primariaorasuluimioveni și pe pagina de Facebook a www.promediatv.ro.

Astfel, toți cetățenii orașului vor avea posibilitatea să vizioneze, în timp real, cum se desfășoară dezbaterile și cum se iau deciziile la nivelul legislativului local. La finalul ședinței, va avea loc premierea echipei de fotbal pentru promovarea, după nouă ani, în Liga 1 și a echipei de handbal feminin pentru menținerea în prima Ligă națională.

Pe ordinea de zi se afla 17 puncte. Vor fi dezbătute si supuse votului mai multe proiecte de hotărâri, printre care se numără:

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Mioveni  nr. 8/19.11.2020 privind modificarea Hotărârii nr.76/27.08.2015 privind aprobarea contractului de transmitere în administrare către Centrul Cultural Mioveni a unor imobile din proprietatea orașului Mioveni și a dotărilor aferente acestora, în sensul completării listei  bunurilor aflate în administrarea Centrului Cultural;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind  completarea Listei bunurilor date în administrarea Centrului Cultural Mioveni;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind   constituirea grupului de lucru pentru elaborarea Amenajamentului pastoral;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind   dezmembrarea terenului în suprafață de 3500 mp, situat în Orașul Mioveni,Sat Racovița, Strada Nicolae Racoviceanu nr. 114, județul Argeș, identificat cu numărul cadastral 86153;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    aprobarea închirierii spațiului comercial în suprafață de 219 mp situat la etajul 1 al Pieței Dacia;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni  privind  aprobarea formularelor- tip ale cererilor – declarațiilor privind înregistrarea / modificarea datelor în registrul agricol a persoanelor fizice și juridice;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de viceprimarul oraşului Mioveni privind   aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022;

Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    rectificarea bugetului local pe anul 2021;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     aprobarea modelului – cadru al planului de măsuri și activități pentru trimestrul III, anul 2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mioveni;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind    aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     aprobarea închirierii a patru suprafețe de teren din domeniul public al orașului Mioveni;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind darea în folosință gratuită către Spitalul Orășenesc Mioveni a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală achiziționate prin proiectul ”Consolidarea capacității sistemului medical de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19, în județul Argeș”;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     propunerea de declarare a terenului în suprafață de 723 mp situat în Orașul Mioveni, sat Racovița, Aleea Poienii, județul Argeș, ca bun de uz și de interes public local;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     aprobarea formularului tipizat al invitației la primăria orașului Mioveni a persoanelor fizice și juridice care au obligația declarării datelor în registrul agricol;

– Raport şi proiect de hotărâre iniţiat de Primarul oraşului Mioveni privind     aprobarea modificării statului de funcții al Centrului Cultural Mioveni.

Comments

Comments are closed.