Legile PSD adoptate în Parlament: fără dobândă la dobândă pentru amânarea ratelor bancare, amânarea plăților la utilități și a contribuțiilor sociale. Noutăți pentru șomajul tehnic

apr. 3, 2020

Camera Deputaților a adoptat astăzi, în regim de urgență, mai multe proiecte de acte normative importante pentru cetățeni și firme, dată fiind situația de forță majoră în care ne aflăm pe fondul pandemiei de coronavirus.
Dintre acestea, menționăm în primul rând proiectul de lege privind amânarea rambursării creditelor către bănci, la cerere, actul normativ promovat de PSD eliminând calcularea de dobândă la dobândă, așa cum prevede o ordonanță de urgență a Guvernului adoptată recent. Printre inițiatori s-a numărat și deputații de Argeș ai PSD.

În forma adoptată de Camera Deputaților, actul normativ prevede:
⁃ „la cererea debitorului, obligația de plată a ratelor scadente, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor de către creditori, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31.12.2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare”;
⁃ „dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată, nu se capitalizează la soldul creditului existent la finalul perioadei de suspendare”;
⁃ “orice proceduri de executare silită, urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până în decembrie 2020”;
⁃ „sunt, de asemenea, eligibili debitorii care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit”;
⁃ „beneficiază, la cerere, de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile individuale, asociațiile, fundațiile și profesiile liberale”;
⁃ „prezenta lege este aplicabilă și operațiunilor de leasing”.
Un al doilea proiect important este cel pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice.
Principalele prevederi ale acestuia sunt:
⁃ „la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, se amână plata contribuțiilor de asigurări sociale aferente veniturilor din salarii și veniturilor celor asimilate salariilor, pentru p perioadă de trei luni, începând cu luna martie a anului 2020”;
⁃ „la cerere, plata contribuției de asigurări sociale aferentă celor trei luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni încetării facilității, în proporție de 50% din volumul total scadent, și se amână, la cerere, plata contribuției asiguratorii pentru munca aferentă salariilor și veniturilor asimilate salariilor”;
⁃ „facilitățile se acordă sub condiția păstrării valabilității a celor puțin 75% dincontractele de muncă existente la data de 1 martie 2020, pe o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”;
⁃ „pe perioada acordării facilităților, salariații beneficiază de vechimea în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat”;
⁃ Din păcate, parlamentarii PNL au anunțat că nu votează aceste două proiecte de lege, ba chiar că le vor contesta la Curtea Constituțională a României!
⁃ Dintre actele normative adoptate astăzi mai menționăm proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială, privind posibilitatea ca toți angajații afectați de măsurile generate de situația de urgență să poată beneficia de indemnizație de șomaj tehnic egală cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, pe toată perioada cât durează situația de urgență.

    
Comments

Comments are closed.