Live! Ședință Consiliu Local Pitești. Rectificare de buget pe final de an

dec. 14, 2020

Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Local Pitești. Pe lângă decizia de încetare a mandatului de consilier local a lui Lucrețiu Tudor, fostul șef ANAF Argeș, devenit manager city al orașului, pe masa consilierilor locali mai sunt și alte proiecte importante, precum rectificarea bugetului pe anul în curs.

 1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2020.
 2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea membrilor comisiei pentru îndeplinirea procedurii necesare în cazul hotărârilor luate prin vot secret.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 59/20.02.2020 privind cuantumul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești, în anul 2020.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului Tudor Lucrețiu-Ioan.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea constituirii Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Pitești.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind desemnarea unor consilieri în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvenției.            
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între beneficiar și parteneri pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D1”.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.178/24.11.2016 referitoare la aprobarea tarifelor legitimațiilor de călătorie-bilete și abonamente, acordarea de reduceri și gratuități pe mijloacele de transport local de persoane din municipiul Pitești, pentru anumite categorii de persoane cu domiciliul în Pitești și pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ,,Proiectul regional de dezvolatre a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020” și mandatarea reprezentantului municipiului Pitești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
 • Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Pitești și a participării Consiliului Local Pitești la cofinanțarea ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”.
Comments

Comments are closed.