Mioveni: Ultima ședință ordinară de Consiliu Local în 2021

dec. 14, 2021

Joi, 16 decembrie, de la ora 16.00, în sala de ședinței a Primăriei Mioveni, va avea loc ultima şedinţă ordinară din acest an.
Vor fi discutate, printre altele, aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a cotei de cofinanţare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Extindere reţea electrică joasă tensiune pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici de pe strada “Egalității”, strada “Răsăritului” și strada “Dealul Bisericii”, aprobarea constituirii Consiliului Comunitar la nivelul orașului Mioveni, aprobarea acordării unui ajutor de urgenţă domnului Marangoci Alexandru Nicolae, aprobarea modificării prețului pentru serviciul de alimentare cu apă în orașul Mioveni, aprobarea asigurării din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale a orașului Mioveni a contribuției proprii de 2 % din valoarea totală a proiectelor ce urmează a fi depuse de Şcoala Gimnazială ”George Topârceanu”, Școala Gimnazială nr. 1 Mioveni, Liceul Teoretic ”Iulia Zamfirescu”, Liceul Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” în cadrul Programului Operațional Capital Uman, AP6/ O.S 6.3 și O.S 6.6.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei https://emioveni.ro/…/proiectul_ordinii_16.12.2021.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Comments

Comments are closed.