Noi modalităţi de plată a facturilor emise de SC Apă Canal 2000 SA Piteşti

sept. 8, 2023

SC Apă Canal 2000 SA aduce la cunoştinţă beneficiarilor că, începând cu data de 1 septembrie 2023, a implementat noi modalităţi de plată a facturilor de apă şi canalizare, precum şi a facturilor pentru serviciile conexe prestate de societate, prin intermediul Băncii Transilvania şi a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, după cum urmează:
virament bancar, în conturile societăţii deschise la Banca Transilvania şi la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, cu indicarea codului de client şi a numărului de factură;
internet banking / mobile banking, prin intermediul Băncii Transilvania, cu selectarea denumirii companiei, indicarea codului de client şi a numărului de factură;
debit direct, prin semnarea mandatului de debit direct la Banca Transilvania de către clienţii acestei bănci;
numerar, la ghişeele sau terminalele de plată ale Băncii CREDITCOOP din judeţul Argeş, cu prezentarea unui exemplar din factură.
Comisioanele pentru plăţile prin internet banking / mobile banking, debit direct şi numerar sunt suportate de societatea Apă Canal 2000.
Toate modalităţile de achitare a facturilor puse la dispoziţie clienţilor de societatea Apă Canal 2000 SA pot fi vizualizate pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, secţiunea „Clienţi“, subsecţiunea „Modalităţi de plată‟.

Comments

Comments are closed.