Noi modificări aduse Codului Fiscal prin Ordonanța de Urgență nr. 130/2021 la impozitul pe venit și contribuții sociale abligatorii

ian. 11, 2022

ANAF Argeș anunță că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021, publicată în Monitorul Oficial   nr. 1202/18.12.2021 au fost aduse modificări și completări Titlului IV ”Impozit pe    venit” și Titlului V “Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:

1. Referitor la tichetele cadou, au fost aduse următoarele modificări:

– majorarea plafonului neimpozabil de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare eveniment (cu ocazia Paștelui, Crăciunului, sărbătorilor similare altor culte religioase, cu ocazia zilei de 8 Martie, zilei de 1 Iunie), în cazul  cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator angajaților;                                                  

– majorarea plafonului sumelor reprezentând cadourile în bani și/sau în natură, inclusiv a tichetelor cadou, oferite de angajator angajaților, care nu intră în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) precum și a contribuției de asigurări  sociale de sănătate (CASS), de la 150 lei la 300 lei pentru fiecare persoană și fiecare          eveniment;                                                           

         – eliminarea din categoria veniturilor din alte surse, a tichetele cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu          modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul          pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și  publicitate. Prin OUG nr. 130/2021 a fost modificat art. 15 din Legea nr. 165/2018, astfel ca tichetele cadou sunt acordate doar angajatilor proprii, pentru cheltuieli sociale;                          

introducerea în baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS), a          contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) și a contribuției asiguratorie          pentru muncă (CAM) valoarea nominala a tichetelor cadou prevazute la art. 76 alin.   (3) lit. h) din Codul fiscal, acordate de angajatori potrivit legii.

2. Referitor la veniturile din pensii, au fost aduse următoarele modificări:

– eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea care depășește suma lunară de  4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie;                   

– reglementarea modului de stabilire a venitului impozabil lunar din pensii în     vederea determinării impozitului pe venitul din pensii, prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată;                                    

– instituirea obligației depunerii Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formularul 112), prevazută la art. 147 din Codul fiscal, de către plătitorii     de venituri din pensii. Concomitent se elimină obligația depunerii de către plătitorii de venituri din pensii a Declarației informative privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit (formularul 205);

– introducerea unei reglementări referitoare la obligația depunerii “Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (Formularul 212) de către persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.

3. Alte modificări din sfera impozitului pe venit și contribuțiilor sociale:

– clarificarea reglementărilor fiscale referitoare la obligația CEC Bank-S.A. de a calcula, reține și plăti impozitul pe veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k^1),     în sensul că efectuarea calculului impozitului se realizează pe baza datelor și informațiilor furnizate de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților,       prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut;                                        

– neincluderea în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale și a contribuției  de asigurări sociale de sănătate, sumele reprezentând dobânzi și actualizarea cu  indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile/ hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în legatură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferențe ale acestora.                                       

Prevederile fiscale intră in vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie  2022.

Comments

Comments are closed.