O nouă ședință de Consiliu Local la Mioveni

sept. 12, 2022

Joi, 15 septembrie 2022, de la ora 17.00, la sediul Centrului Cultural Mioveni  va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local.

La această şedinţă sunt prevăzute 20 de  puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:

– aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social   și a persoanelor și familiilor cu risc de marginalizare socială, precum și  a Programului de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

– aprobarea stabilirii nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele beneficiare ale Cantinei Sociale;

–  aprobarea demolării imobilului ”Clădire Cantină” situat în orașul Mioveni, strada Profesor Dumitru Mîndruță nr. 1;

– aprobarea acordării distincției ‹‹ Diploma de aur››  și a premiului în sumă  netă de 500 lei, familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2022 etc.  

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei https://emioveni.ro/images/pdf/convocator/2022/proiectul_ordinii_15.09.2022.pdf , potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online