O nouă ședință la Consiliul Local Mioveni

feb. 15, 2022

Joi, 17 februarie 2022, de la ora 17.00, la Centrul Cultural Mioveni va avea loc şedinţa publică ordinară a Consiliului Local Mioveni.
La această şedinţă sunt prevăzute 15 puncte şi se vor discuta mai multe proiecte de hotărâri, printre care amintim:
– aprobarea Studiului de audibilitate pentru Orașul Mioveni;- aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Restaurarea și amenajarea ansamblului Bisericii Sf. Gheorghe – Mioveni;
– aprobarea modificării articolului 3 aliniatul 1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr 71/22.04.2021 privind instituirea unor facilități fiscale;
– aprobarea Graficului de execuție a serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în orașul Mioveni pentru anul 2022;- aprobarea ”Planului de acțiune pentru Energia Durabilă și Climă al orașului Mioveni 2021-2030 etc.
Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor orașului Mioveni şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei https://emioveni.ro/…/proiectul_ordinii_17.02.2022.pdf, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Ședința se va desfășura cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de situația pandemică actuală și va fi transmisă live pe pagina de Facebook a Primăriei Mioveni – www.facebook.com/primariaorasuluimioveni.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online