Obiectivele Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea prezentate în ședința Colegiului Prefectural Argeș

mai 4, 2021

Colegiului Prefectural Argeș. Acestea urmăresc protecția, conservarea și restaurarea resurselor de apă, asigurarea exploatării în siguranță a lucrărilor, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de gospodarire a apelor, implementarea directivelor și reglementărilor Uniunii Europene în domeniul apelor, prevenirea riscului și diminuarea efectelor calamităților naturale, asigurarea unui management durabil al apelor.
În baza programului de prevenire și gestionare a inundațiilor elaborat la nivel național de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, pentru anul 2021 la nivelul ABA Argeș vor fi finalizate obiectivele de investiții cu finanțare de la bugetul de stat:
Regularizarea pârâului Bascov amonte de confluența cu râul Argeș. Investiția, începută în 2018 are ca obiective prevăzute, amenajarea albie pârâului Bascov pe o lungime de 25,5 km și protecția de mal pe o lungime de 2,1 Km. Au fost efectuate lucrări de amenajare a albiei în localitățile Drăganu, Cotmeana și Pitești, lucrări de protecție mal în localitățile Bascov și Pitești și de praguri de fund din gabioane și anrocamente în localitățile Bascov și Pitești. În prezent lucrarea este finalizată în proporție de 85%.
Mărirea gradului de siguranță în exploatare a barajului Golești prin lucrări de modernizare și automatizare, reabilitarea echipamentului hidromecanic, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de iluminat, refacerea podului baraj și etanşarea rosturilor de la pile. Investiția este finan finalizată în propcent de 90%.
Regularizarea pârâului Budeasa, zona de debușare în rigola dig mal drept a acumulării Mărăcineni. Investiția presupune realizarea de lucrări de amenajare pe pârâul Budeasa în zona comunelor Budeasa și Mărăcineni și constau în apărări de mal pe o lungime de 1,2 km, 3 praguri de fund și recalibrarea albiei pe o lungime de 3,6 km. Lucarea este realizată în proporție de 20%.
În Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2021 sunt cuprinse 40 de lucrări de întreținere pe cursurile de râu amenajate și 14 lucrări de reprofilare și recalibrare pe cursuri de râu aflate în administrare.
Dificultățile activității de administrare și gestionare a resurselor de apă în anul 2021 pentru Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea sunt deficitul semnificativ de personal, urmare a aplicării Legii 55/2020 și retragerii din activitate a unui mare de angajați, creșterea cantităților de deșeuri pe malurile și în albiile cursurilor de râu și descărcările necontrolate, neautorizate de ape uzate neepurate în cursurile de râu care conduc la poluarea apelor de suprafață și subterane.

Comments

Comments are closed.