Până când se mai poate cumpăra vechime

feb. 8, 2021

Casa Judeţeană de Pensii le reaminteşte argeşenilor că mai au la dispoziţie câteva luni pentru a putea „cumpăra” vechime la pensie.

Astfel, pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, până la data de 31 august 2021, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public au posibilitatea de a plăti retroactiv contribuţia la pensii pentru o perioadă de maximum 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, persoanele care îndeplinesc condiţiile impuse de lege putând încheia în acest sens un contract de asigurare socială la Casa de Pensii Argeş.

Pentru aceasta, solicitantul va prezenta o copie a actului de identitate şi va completa o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea îndeplineşte următoarele condiţiiː nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii ori în alte sisteme neintegrate acestuia, nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, iar la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitate de pensionar. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe ţară garantat, care, în acest moment, este de 2.300 lei; astfel, contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul minim va fi în valoare de 575 lei pe lună.

Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate efectua într-o singură tranşă ori eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2021. 

Comments

Comments are closed.