Pitești. A fost semnat încă un contract important: Canalul Boteanu-Bucovina – reabilitare în șase luni!

iul. 21, 2021

Astăzi a fost semnat contractul de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis situat în dreptul străzilor Dimitrie Boteanu și Bucovina ( etapa a-III-a)” cu ofertantul declarat câștigător în urma finalizării procedurii de licitație, respectiv SC HIDRO CONSTRUCȚIA ARGEȘ SA.
Valoarea de contract este de 1.504.039,73 lei cu TVA inclus, cu o durată de execuție de șase luni.

În prezent, canalul din beton și realizat în trepte este colmatat și, din punct de vedere funcțional, din cauza perioadei de utilizare depășită, este inutilizabil și nu mai are capacitatea preluării apelor meteorice.
Pentru confortul riveranilor, protecția mediului și pentru siguranța circulației pietonale din zonă, cât și pentru evacuarea și asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale sunt necesare următoarele:
• Curățirea și tubarea canalului existent, cât și realizarea acceselor la proprietate;
• Realizarea canalului printr-o canalizare închisă cu conductă de beton armat cu lungimea de 300.00 ml, diametrul de 1000 mm, astupat cu pământ pe toată lungimea traseului cu cămine de vizitare;
• Prin soluția adoptată se vor reface și accesele la proprietățile existente;
• La podețul din strada Vasile Militaru realizarea unui timpan la capătul podețului și reabilitarea degradării produsă de apa meteorică;
• Din cauza construirii unor clădiri colective și determinat de numărul mare de autovehicule ale locatarilor acestor clădiri , în zonă se va realiza parcare cu o suprafață de 1000 mp peste canalul închis.

Lucrări propuse:
• Terasamente: demolare elemente de beton, săpătură mecanică, profilare manuală, defrișare manuală, fundație nisip;
• Podețe acces proprietăți: tuburi prefabricate beton, plasă armată ochiuri sudată, umplutură podețe cu balast, refacere acces cu beton armat pe toată zona de acces;
• Canal închis: montare tuburi din beton armat, strat drenant și poza din nisip, umplutură pământ compactat, montare cămine vizitare;
• În zona podețelor existente se va realiza o balustradă/ parapet (podeț str. Bucovina și str. Vasile Militaru).

Comments

Comments are closed.