Pitești și Ștefănești: Din acestă noapte încep restricțiile!

apr. 9, 2021

Începând cu ora 00.00, 10 aprilie 2021, timp de 14 zile, în municipiul Pitești, orașul Ștefănești și comunele Miroși și Bogați se aplică restricțiile aferente scenariului roșu, din cauza incidenței de infectare cu COVID0-19. Pe de altă parte, în această noapte vor expira restricțiile pentru orașul Mioveni. Deciziile au fost adoptate în ședința de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș.

Conform deciziilor adoptate recent la nivel național, noile restricții pentru localitățile unde incidența este de peste 4 la mia de locuitori în ultimele 14 zile sunt:
– circulația va fi interzisă în weekend după ora 20:00, iar magazinele se închid la ora 18:00
– Activităţile în sălile de jocuri de noroc şi de fitness, precum și în cinematografe şi instituţii de cultură sunt şi ele interzice tot pentru 14 zile. Sălile de fitness  se vor putea redeschide atunci când aceasta scade sub 3,5 la mie
– restaurantele sunt închise la interior pentru două săptămâni. Nu pot funcționa decât terasele.  

Restricții pentru localități care depășesc 7 la mie:
Dacă incidenţa depăşeşte 7,5 la mie, atunci circulaţia va fi permisă până la ora 20,00 pe toată durata săptămânii, iar la operatorii economici activitatea până la ora 18,00, tot pe toată durata săptămânii. Revenirea asupra acestei măsuri va fi dacă scade sub 7 la mie

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09.04.2021, ora 13.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Pentru localitățile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 locuitori și mai mică de 7,5/1.000 de locuitori se stabilesc următoarele măsuri:
a) Este interzisă circulația persoanelor în afară locuinței/gospodăriei fără restricții, după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică;
b) Este permisă funcționarea operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, până la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică; în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness;
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 1 la prezenta hotărare.

Art.2. (1) Pentru localitățile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori se stabilesc următoarele măsuri:
a) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ;
b) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, doar pentru persoanele cazate în aceste unități;
c) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările și completările ulterioare.
d) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
e) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte ;
f) Pentru operatorii economici prevăzuți la lit a) și b), a căror activitate a fost restricționată sau închisă se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.
(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 2 la prezenta hotărare.

Art.3. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.
(2) Se permite activitatea restuarantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.
(3) Se permite activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.
(4) Se permit activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/concerte, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.
(5) Măsurile prevăzute la punctele (1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.03.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, anexa 3, art. 6, pct. 3, cu modificările și completările ulterioare.
(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (5) intră în vigoare începând cu data de 10.04.2021 ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. Desfășurarea activității operatorilor economici din județul Argeș se va realiza cu respectarea condițiilor de limitare a răspândirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret numărul maxim de persoane cărora le este permis, simultan, accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.

Art.5. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

Anexa nr.1 la HCJSU 25/09.04.2021
Lista UAT-urilor din județul Argeș unde incidența cazurilor este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1000 de locuitori

 1. Bălilești (HCJSU 21/2021)
  Prima zi de restricții: 28.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 10.04.2021/ora 23.59
 2. Dîrmănești (HCJSU 21/2021)
  Prima zi de restricții: 28.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 10.04.2021/ora 23.59
 3. Mărăcineni (HCJSU 21/2021)
  Prima zi de restricții: 28.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 10.04.2021/ora 23.59
 4. Valea Iașului (HCJSU 23/2021)
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 5. Lerești (HCJSU 23/2021)
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 6. Budeasa (HCJSU 23/2021)
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 7. Morărești (HCJSU 23/2021)
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 8. Miroși (HCJSU 25/2021)
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 9. Pitești (HCJSU 25/2021)
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 10. Ștefănești (HCJSU 25/2021)
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  23.04.2021/ora 23.59
 11. Bogați (HCJSU 25/2021)
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59

Anexa nr.2 la HCJSU 25/09.04.2021
Lista UAT-urilor din județul Argeș unde a fost depășit pragul de 3/1000 locuitori

 1. Mioveni
  HCJSU 19/2021
  Prima zi de restricții: 27.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 09.04.2021/ora 23.59
 2. Godeni
  HCJSU 19/2021
  Prima zi de restricții: 27.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 09.04.2021/ora 23.59
 3. Priboieni
  HCJSU 19/2021
  Prima zi de restricții: 27.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 09.04.2021/ora 23.59
 4. Uda
  HCJSU 21/2021
  Prima zi de restricții: 28.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 10.04.2021/ora 23.59
 5. Valea Iașului
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 31.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 13.04.2021/ora 23.59
 6. Costești
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 31.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 13.04.2021/ora 23.59
 7. Poienarii de Muscel
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 31.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 13.04.2021/ora 23.59
 8. Ștefănești
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 31.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 13.04.2021/ora 23.59
 9. Bogați
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 31.03.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 13.04.2021/ora 23.59
 10. Bălilești
  HCJSU 22/2021
  Prima zi de restricții: 01.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 14.04.2021/ora 23.59
 11. Curtea de Argeș
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 12. Ungheni
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 13. Albota
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 14. Cuca
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 15. Budeasa
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 16. Morărești
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 17. Bradu
  HCJSU 23/2021
  Prima zi de restricții: 03.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 16.04.2021/ora 23.59
 18. Miroși
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 19. Teiu
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 20. Bascov
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 21. Băiculești
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 22. Pitești
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 23. Băbana
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 24. Lerești
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 25. Mărăcineni
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 26. Moșoaia
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
 27. Leordeni
  HCJSU 25/2021
  Prima zi de restricții: 10.04.2021/ora 00.00
  Ultima zi de restricții: 23.04.2021/ora 23.59
Comments

Comments are closed.