Primăria Mioveni: Plătiți impozitele fără penalități

dec. 14, 2020

Mai sunt 2 zile până când pot fi luate în considerație cererile pentru scutiri la plata penalităților! Data limită este 15 decembrie, inclusiv!
Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au acumulat datorii din taxe și impozite restante la bugetul local al orașului Mioveni. Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere datornicii vor trebui:
a) să achite toate obligaţiile fiscale principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere inclusiv;
b) să achite toate obligaţiile fiscale principale şi majorările de întârziere administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere;
c) să depună cererea de anulare a majorărilor de întârziere după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-b), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.Pot beneficia de aceste scutiri debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entități fără personalitate juridică – care la data de 31 martie 2020 au obligații fiscale principale restante, datorate bugetului local al orașului Mioveni.

Comments

Comments are closed.