Primăria Pitești, informație importantă. Se poate lăsa cu amendă

ian. 18, 2022

Primăria municipiului Pitești face un anunț important către toate persoanele fizice și juridice.

 Astfel, potrivit prevederilor art.11 alin.(1)din O.G. nr. 28 /2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol  în următoarele termene:      
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la inceputul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
      b) între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
      c) persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute la lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
    Primăria face precizarea că nerespectarea prevederilor mai sus menționate atrage răspunderea prevăzută de lege.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online