Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF a devenit operațională

apr. 22, 2021

Prin Ordinul Președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 435/25.03.2021, publicat în M.O. nr. 319/30.03.2021, a fost aprobată Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3, alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Astfel, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF se realizează începând cu data de 31 martie 2021, cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30 iunie 2021- contribuabilii mari;
b) până la data de 30 noiembrie 2021 – contribuabilii mijlocii și mici;
c) la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal – contribuabilii care achiziționează aparatul de marcat electronic fiscal ulterior datei de 1 decembrie 2021.

 Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzută în anexa 2 la ordin, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 iunie 2021 – contribuabilii mari;
b) până la data de 30 noiembrie 2021 – contribuabilii mijlocii și mici;
c) două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal – contribuabilii care achiziționează aparatul de marcat ulterior datei de 1 decembrie 2021.
Acești operatori economici vor continua să îndeplinească obligaţiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line).

Detalii suplimentare pot fi obținute prin consultarea HYPERLINK „https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/reg_AMEF” \t „https://mfinante.gov.ro/ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/_blank” „Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF”, prin HYPERLINK „https://www.anaf.ro/asistpublic/” \t „https://mfinante.gov.ro/ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/_blank” Formularul Unic de Contact, telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60 sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

Comments

Comments are closed.