SC Apă Canal 2000: Ajustare preţuri/tarife pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare de la 1 ianuarie 2022

dec. 16, 2021

S.C. Apă Canal 2000 S.A. aduce la cunoştinţa utilizatorilor ajustarea preţului şi a tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, începând cu data de 01.01.2022, astfel:

– apă potabilă produsă, transportată şi distribuită: 4,76 lei/mc, exclusiv T.V.A.;

– canalizare-epurare ape uzate: 4,92 lei/mc, exclusiv T.V.A..

Ajustarea tarifelor s-a realizat prin:

– aplicarea unei creşteri în termeni reali de 6%, în conformitate cu strategia de tarifare aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020‟, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 432/23.12.2020 şi Hotărârea A.D.I.A nr. 28/30.12.2020, prevederile Contractului de delegare nr. 1/26.03.2010 și ale Contractului de finanţare nr. 490/12.02.2021. Astfel, preţul pentru apă potabilă produsă, transportată şi distribuită include o creştere de 0,10 lei/mc pentru redevenţă şi de 0,10 lei/mc pentru amortizare, iar tariful pentru canalizare-epurare ape uzate include o creştere de 0,10 lei/mc pentru redevenţă şi de 0,05 lei/mc pentru amortizare, acestea constituind sursele necesare pentru realizarea investiţiilor astfel încât să se asigure sustenabilitatea pe termen lung a operatorului;

– aplicarea ratei inflaţiei, urmare a creşterii preţurilor la energie electrică (cu 130%), gaze naturale (cu 400%), carburanţi, materiale şi servicii prestate de terţi.

Comments

Comments are closed.