SC Apă Canal 2000 SA: Informaţii utile despre citirea contoarelor de apă

mai 6, 2022

SC Apă Canal 2000 SA duce la cunoştinţa clienţilor noştri informaţii despre citirea contoarelor de apă şi stabilirea cantităţii de apă facturată.
Cantitatea de apă facturată este înscrisă în desfăşurătorul ataşat facturii şi poate fi citită sau estimată, în funcţie de situaţia citirii apometrului.
În situaţia în care apometrul a fost citit, cantitatea de apă facturată reflectă consumul înregistrat pe apometru în perioada de citire, iar dacă contorul de apă nu a putut fi citit se va factura un consum estimat.
Stabilirea cantităţii de apă facturată se face pe baza înregistrărilor apometrului prin citire de către personalul împuternicit al operatorului sau prin autocitire, caz în care clienţii sunt rugaţi ca în intervalul 20 – 30 ale lunii să transmită indexul autocitit (vizualizat pe apometru), printr-una din următoarele modalităţi disponibile:
• pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, după înregistrare cont utilizator;
• prin email la adresa contact@apa-canal2000.ro;
• prin aplicaţia WhatsApp la nr. de telefon 0755.147.368 – se impune ataşare fotografie index de pe apometru şi transmitere date de identificare client, respectiv: cod client, adresă punct de consum şi index apometru;
• prin telefon la nr. 0248.219.387 – Citire apometre;
• prin cerere în formă scrisă depusă la unul din punctele de lucru cu publicul, şi anume: Ghişeul Unic din Piteşti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 24A; Topoloveni, str. Maximilian Popovici, nr. 30; Costeşti, str. Victoriei, bl. D7, parter.
Citirea contoarelor de apă de către personalul operatorului se efectuează lunar pentru toate categoriile de utilizatori, şi anume: asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice, casnic şi casnic în condominiu.
În cazul în care într-o lună nu există posibilitatea de acces a personalului operatorului pentru efectuarea citirii apometrului, iar clientul nu a transmis indexul autocitit, se va factura media consumului pe ultimele 12 luni anterioare, urmând ca acest consum estimat să fie regularizat la citirea contorului.
Precizăm că SC Apă Canal 2000 SA îşi rezervă dreptul de a nu utiliza indexul transmis dacă acesta ar indica variaţii mari de consum faţă de medie sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei citiri de către reprezentantul societăţii. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat şi posibilitatea de a avea un control asupra consumatorilor şi a funcţionalităţii instalaţiilor interioare.
Programul de citire a contoarelor cu citire optică, precum şi a contoarelor cu transmitere a datelor la distanţă poate fi vizualizat pe site societăţii www.apacanal2000.ro, la secţiunea „Programare citiri‟.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online