SC Apă Canal 2000 SA: Urgentarea racordării la rețelele de apă și de canalizare a imobilelor din Pitești

ian. 27, 2022

Societatea Apă Canal 2000 SA recomandă cetăţenilor care deţin imobile în municipiul Piteşti, care nu au branşamente/racorduri de apă/canalizare şi sunt situate pe următoarele străzi: Prof. Nicolae Brânzeu, Amurgului, Marta Rădulescu, Calea Craiovei – zona Târg Săptămânal, Ovid Densuşianu, Egalităţii, Bănănăi, Baloteşti, Prundu Mic, Prof. Ion Angelescu, Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Basarabia, Aleea Poarta Eroilor, să urgenteze demersurile pentru racordarea acestor imobile la reţelele de apă şi de canalizare.

Precizăm că străzile menţionate sunt cuprinse în Programul de investiţii pe anul 2022 al Municipiului Piteşti, pentru execuţia lucrărilor de modernizare/reabilitare.

Pentru racordarea la reţelele de apă şi/sau canalizare, persoanele interesate trebuie să depună la Ghişeul Unic al societăţii din Piteşti, b-dul I.C. Brătianu, nr. 24A, sau prin e-mail, la adresa contact@apa-canal2000.ro, Comandă de întocmire documentaţie tehnică, însoţită de următoarele documente în copie: act de identitate proprietar(i), act de proprietate/închiriere/moştenire, plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă, dovada achitării contravalorii avizului şi proiectului. După eliberarea proiectului şi depunerea Comenzii de execuţie, clienţii pot opta pentru execuţia lucrărilor cu societatea Apă Canal 2000 sau cu una dintre firmele agreate.

 Reamintim că SC Apă Canal 2000 SA execută lucrări de branşare/racordare numai la limita de proprietate, urmând ca fiecare beneficiar să efectueze lucrarea, pe domeniul privat, numai cu firme specializate în lucrări de apă şi canalizare, autorizate conform actelor normative în vigoare.

Comments

Comments are closed.

PromediaTV online