SC Apă Canal angajează instalator

ian. 5, 2022

Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. PITEŞTI cu sediul în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr.24A, judeţul Argeş, organizează concurs pentru ocuparea unui post de instalator la Secţia Operare Apă Zona Metropolitană.

           Pentru postul de instalator sarcinile de bazăconstau în execuţia lucrărilor de întreţinere/montare a reţelelor de distribuţie apă şi de canalizare.

         Condiţiile de participare la concurs instalator sunt: calificare de instalator apă-canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; disponibilitate de a participa prompt la intervenţii în caz de avarii; constituie avantaj deţinerea permisului de conducere categoria B, valabil.

         Bibliografia pentru concurs instalator: noţiuni despre întreţinerea şi reparaţia instalaţilor de apă şi canalizare, reguli de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă (INSTALATOR APᾸ-CANAL Manual de calificare/recalificare).

         Concursul constă într-un interviu ce include şi aspecte practice.

Candidații vor transmite CV, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare”) și copii ale actului de identitate, actelor de studii și, după caz, permis de conducere, pe adresa de e-mail contact@apa-canal2000.ro sau se vor depune la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, până la data de 25.01.2022, inclusiv, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0248.217.399, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Comments

Comments are closed.