Valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap se prelungește, inclusiv după încetarea stării de alertă, pentru o perioadă de 90 de zile

aug. 6, 2020

 În contextul situației epidemiologice actuale, potrivit prevederilor art.4 alin.(5) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, DGASPC anunță că valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap pentru adulții și copiii cu dizabilități, care expiră în perioada stării de alertă, SE MENȚINE INCLUSIV DUPĂ ÎNCETAREA STĂRII DE ALERTĂ, PENTRU O PERIOADĂ DE 90 DE ZILE.
Baza legală a acestei decizii este Ordonanța de Urgență Nr. 34/ 26.03.2020 pentru modificarea şi completarea O.U.G. Nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, care menționează:
 ”Art.33^2 (1) Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.”
Astfel, ținând cont de faptul că ”Certificatul de încadrare în grad de handicap” este un document eliberat de o instituție publică, sunt aplicabile prevederile legale mai sus menționate, respectiv faptul că acestea sunt valabile pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.
În acest sens, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș) va organiza un calendar administrativ pe parcursul celor 90 de zile, astfel încât procesul de obținerea noilor certificate de handicap, după această perioadă de prelungire, să se realizeze în condiții de siguranță și fără aglomerări.
Pentru a evita neînțelegerile, vă rugăm să vă informați din surse oficiale, iar dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele căi de comunicare:
a) telefonic:
– Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap: 0248-271131/interior 46;
– Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități: 0248- 211406.
b) on-line, folosind următoarele adrese de e-mail:
– pentru persoane adulte: sec_adulti_ag@protectiacopilului.cjarges.ro
– pentru copii: sec_copii_ag@protectiacopilului.cjarges.ro

Comments

Comments are closed.