Video! CJ Argeș: Buget de 120 de milioane de euro! 45 de proiecte majore de investiții

feb. 9, 2022

În ședința de ieri a Consiliului Județean Argeș a fost adoptat bugeul județului pe acest an. Sunt 120 de milioane de euro, un buget mai generos ca cel de anul trecut, însă și cu mai multe cheltuieli, în special pe cele care vor fi generate de facturile la cele 9 spitale pe care instituția le are în subordine.

„Este un buget mai mare ca cel de anul trecut. Anul acesta este un an de vârf din punct de vedere al proiectelor pe fonduri europene. Anul acesta, față de anul trecut, la Dezvoltare este alocat un procent de 49% față de 33%, în 2021.”, a spus președintele CJ Argeș Ion Mînzînă în cadrul conferinței de astăzi.


45 reprezintă numărul de proiecte pe care Consiliul Județean Argeș trebuie să le finanțeze în mod direct și în mod indirect prin instituțiile pe care le are în subordine. Dintre aceste 45 de proiecte, 31 privesc atragerea fondurilor europene. În cadrul acestor 31 de proiecte sunt incluse și cele 9 proiecte în care DGASPC-ul este implicată, pentru care Consiliul Județean asigură cofinanțarea.

Iată bugetul pe 2020 al CJ Argeș

I – Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022.

II – Cultură – Înființarea Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș

SUBIECTUL I – Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022.

Marți, 8 februarie, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2022.

Bugetul județului Argeș pe anul 2022 este de 612.530,00 mii lei.

a. TOTAL VENITURI (anul 2022), 612.530,00 mii lei, din care:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - 311.416,00 mii lei (51%) 
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE – 301.114,00 mii lei (49%)

COMPARAȚIE cu ANUL 2021

TOTAL VENITURI ( anul 2021), 409.144,00 mii lei, din care:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE – 273.600,00 mii lei (67%) 
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE – 135.544,00 mii lei (33%) 

b. TOTAL CHELTUIELI (anul 2022), 624.445,00 mii lei, din care:

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - 311.416,00 mii lei (50%) 
 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - 313.029,00 mii lei (50%)

COMPARAȚIE ANUL 2021

TOTAL CHELTUIELI (anul 2021), 444.083,00 mii lei, din care:

CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE - 273.600,00 mii lei (62%) 
 CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - 170.483,00 mii lei (38%)

Analizând Proiectul Bugetului local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, se constată o creștere a propunerilor la veniturile și cheltuielile AFERENTE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE, astfel: 

Veniturile cresc de la 33% în anul 2021 la 49% în anul 2022; 
Cheltuielile cresc de la 38% în anul 2021 la 50% în anul 2022. 

Sumele alocate pentru dezvoltare vor fi folosiți pentru cele: 

# 31 de proiecte CU FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE, pe care CJ. Argeș și instituțiile subordonate le au în implementare 

Judetul Arges este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totala este de 519.996 mii lei. Pentru anul 2022 este propusa suma de 288.055,00 mii lei. 
    170.482,00 mii lei in bugetul local; 
    94.178,00 mii lei in bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii; 
    23.475,00 mii lei in bugetul creditelor interne 

 # 4 proiecte pe care CJ. Argeș le mai are în implementare prin PNDL II (din cele 9 pe care le-a avut). 

 Judetul Arges este beneficiarul unor proiecte a căror valoare totala este de 149.276 mii lei. Pentru anul 2022 este propusa suma de 98.398,00 mii lei. 
    93.813,00 mii lei din subvenții de la bugetul de stat; 
    4.585,00 mii lei din bugetul local. 

# Din bugetul local si din excedentul bugetului local vor fi finanțate 10 proiecte de infrastructură rutieră și alte 5 proiecte prin transferuri cheltuieli de capital din SANATATE (EX – noul corp de clădire al Spitalului Județean), reparații capitale, dotări, documentații tehnico – economice, cofinanțări, obiective. 

Pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare, s-a alocat în plus și suma de de 11.915 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2021. 

ÎN AFARĂ DE ACESTE TRANSFERURI ȘI DE COFINANȚAREA PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ, C.J. ARGEȘ MAI ALOCĂ PENTRU SĂNĂTATE 25.258,00 mii lei.

SĂNĂTATE

SPITALE - subvenții buget local - 25.258,00 mii lei 
  Cheltuieli de capital – 18.258,00 mii lei 
  Cheltuieli bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 7.000 mii lei

Unități de Asistență Medico – Socială - subvenții buget local - 1.398,00 mii lei

INVESTIȚII SĂNĂTATE – spitale:

Spitalul Județean de Urgență Pitești – TOTAL 20.633 mii lei (16.188 mii lei investiții + 4.445 mii lei – bunuri si servicii).

Construire corp de clădire nou la Spitalul Județean de Urgență Pitești; - 15.000 mii lei 
Instalație de rezerva de apa la secțiile exterioare Oncologie Infecțioase – Spitalul Județean de Urgenta Pitești - 556,00 mii lei 
 Instalație de rezerva de apa la secțiile exterioare Oncologie Infecțioase – Spitalul Județean de Urgenta nr. 2 – 496,00 mii lei 
Aparat de ventilație mecanică de performață înaltă – 28,00 mii lei 
Aparat mobil pentru epurare extrarenală – 108,00 mii lei 
Bunuri si servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 4.445 mii lei 

Spitalul de Pediatrie Pitesti – TOTAL 549.000,00 mii lei

Grup electrogen minim 350 kva – 250,00 mii lei 
Lucrări proiectare, achiziție si execuție înlocuire cazan abur cu instalații aferente - 299,00 mii lei 

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni – TOTAL 885,00 mii

 • Sistem alertare si alarmare nivel crescut de oxigen – 169,00 mii lei
 • Instalație electrică corp central si pavilioane, Iluminat exterior parc – 316,00 mii
 • Construire clădire birouri administrative P+1E pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni – 100,00 mii lei
 • Bunuri si servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 300,00 mii lei

Spitalul PNF Valea Iașului – TOTAL 957,00 mii lei

Sistem supraveghere video – 65,00 mii lei 
Uși plumb radiologie – 25,00 mii lei 
Proiect instalație electrică - 162,00 mii lei 
Proiectare si execuție reparație capitală/modernizare ascensor electric persoane + diriginte șantier – 150,00 mii 
Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 555, 00 mii lei

Spitalul de Boli Cronice Călinești – TOTAL 748 mii lei

Refacerea instalații electrice etaj I, parter, subsol - 498,00 mii lei 
Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.)– 250,00 mii lei 

Spitalul de Psihiatrie Vedea – TOTAL 500,00 mii lei

Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 500,00 mii lei 

Spitalul de Recuperare Brădet – TOTAL 250,00 mii lei

Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 250,00 mii lei 

Spitalul de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești – 336,00 mii lei

Înlocuire instalație electrică clădire spital - 36,00 mii lei 
Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 300,00 mii lei 

Spitalul Orășenesc Costești – 400,00 mii lei

Bunuri și servicii (utilități, materiale sanitare medicale etc.) – 400,00 mii lei 

Tot la capitolul SĂNĂTATE, Consiliul Județean Argeș cofinanțează și următoarele proiecte cu finanțare europeană:

 1. „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”; (proiect finalizat)
 2. „Extindere, modernizare și dotare spații urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”;
 3. „Extindere și dotare spații urgență și amenajări incinta Spitalul Județean de Urgență Pitești”;
 4. „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești”;
 5. „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean Pitești”;

Și proiectul privind “Consolidarea si reabilitarea Spitalului Județean de Urgenta Pitești”, finanțat prin PNDL II.

Alte cheltuieli din bugetul propriu:

Cultura, recreere si religie: (Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Pitești, Muzeul Județean Argeș, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești, Teatrul Al. Davila Pitești, Școala Populară de Arte si Meserii Pitești, Centrul Cultural Județean Argeș) – 44.612,00 mii lei (venituri proprii – 1.747,00 mii lei, subvenții buget local – 42.865,00 mii lei). Aici, la capitolul investiții, au fost alocate fonduri pentru proiectul “Consolidarea si modernizarea imobilului situat în str. Domnița Bălașa, nr.19, aparținând Teatrului Davila Pitești, denumita Sala Așchiuță, județul Argeș”, proiectare și execuție – 3.380,00 mii lei

Asistenta sociala (Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni , Unitatea de Asistență Medico-Socială Călinești, Unitatea de Asistenta Medico-Socială Dedulești, Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici, Unitatea de Asistență Medico – Socială Rucăr, Unitatea de Asistenta Medico-Socială Domnești ) – 15.587,00 mii lei (venituri proprii – 2.671,00 mii lei, subvenții buget local – 12.916,00 mii lei)

Serviciul Public Județean de Pază si Ordine – 17.244,00 mii lei

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Pitești – 3.073,00 mii lei

****Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat in anul 2022 ce s-a repartizat in mod egal județelor, in limita sumei de 32.994 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, s-a repartizat integral comunelor, orașelor și municipiilor.

SUBIECTUL II. Cultură – Înființarea Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș

Buget – Cultură

# Cultura, recreere si religie: (Biblioteca Județeană Dinicu Golescu Pitești, Muzeul Județean Argeș, Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golești, Teatrul Al. Davila Pitești, Școala Populară de Arte si Meserii Pitești, Centrul Cultural Județean Argeș) – 44.612,00 mii lei (venituri proprii – 1.747,00 mii lei, subvenții buget local – 42.865,00 mii lei). Aici, la capitolul investiții, au fost alocate fonduri pentru proiectul “Consolidarea si modernizarea imobilului situat in str. Domnița Bălașa, nr.19, aparținând Teatrului Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș”, proiectare și execuție – 3.380,00 mii lei

Înființarea Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș prin fuziunea prin contopire a Centrului Cultural Județean Argeș și a Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești, începând cu data de 01.04.2022, pe durată nedeterminată.

Sediul Centrului Județean de Cultură şi Arte Argeș va fi situat în Municipiul Pitești, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 141 – clădirea fostului Cinema „Lumina”, cu punct de lucru în municipiul Pitești, B.dul Republicii, Nr. 66. JUDEŢUL ARGEŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ Piteşti, Piaţa Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053 Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137 www.cjarges.ro Operator de date personale nr. 37708

Centrul Cultural Judeţean Argeş și Școala Populară de Arte și Meserii Pitești vor funcționa până la data de 31.03.2022, inclusiv, dată după care se desființează, iar drepturile și obligațiile acestora se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou înființate.

Se împuternicește doamna Elena IAGĂR – manager al Școlii Populare de Arte și Meserii, să întreprindă demersurile necesare înființării Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș și să semneze în numele acestuia toate documentele de predare – primire care privesc patrimoniul și situațiile financiare.

Începând cu data de 01.04.2022 încetează Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Argeș, reprezentat prin domnul Ion MÎNZÎNĂ, Președinte al Consiliului Județean Argeş și doamna Elena IAGĂR.

Începând cu data de 01.04.2022 încetează Contractul de management încheiat între Consiliul Județean Argeş, reprezentat prin domnul Ion MÎNZÎNĂ, Președinte al Consiliului Județean Argeş și doamna Mariana PREDA.

Personalul instituțiilor publice reorganizate, angajat cu contract individual de muncă, va fi preluat în cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeş, prin transfer.

Președintele Consiliului Județean Argeş va numi prin Dispoziţie, o persoană care să asigure interimatul managementului instituției publice de cultură, respectiv Centrului Județean de Cultură și Arte Argeş, pe o perioadă care să nu depășească 120 de zile calendaristice.

Structura organizatorică a Centrului este următoarea:

CONDUCERE:  Manager(director general)         
Secția Şcoala Populară de Arte și Meserii                  
Secția Ansamblul Folcloric ,,Doina Argeşuluiˮ              
Secția Cercetare, Conservare și Promovare Cultură                      
Compartimentul Juridic, Resurse Umane şi Salarizare 
Compartimentul Financiar-Contabilitate şi Achiziții Publice   
Compartimentul Tehnic- Administrativ 
Comments

Comments are closed.

PromediaTV online