Video! Investiții în zeci de unități școlare și grădinițe din Pitești

aug. 31, 2021

În această vară s-a lucrat și încă se mai lucrează pe zeci de șantiere. Infrastrutura școlară a devenit, în sfârșit, o prioritate și pentru administrația locală din Pitești. Din bugetul Consiliului Local.

Reabilitare instalație termică și montare de centrale termice noi, Corp C1 și Corp C4, Colegiul Economic Maria Teiuleanu -obiectivul a fost finalizat și recepționat în data de 24.06.2021           

Valoare contract: 511.400,6 lei cu TVA inclus

Executant:SC PROINSTAL PIPE SRL

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești: -Lucrările au fost finalizate în data de  20.08.2021. Am efectuat o prerecepție. Pregătim recepția la terminarea lucrărilor care va avea loc peste 2 săptămâni.

Executant: SC DELTA TERMO CONSTRUCT SRL

Valoare contract: 5.159.276,83 lei inclusiv TVA

-Instalație termică interioară și racordare la sistemul centralizat de distribuție energie termică, Corp B, Școala Gimnazială Ion Minulescu

Executant:SC PROINSTAL PIPE SRL

Valoare contract:352.775,50 lei cu TVA inclus

Termen:30.09.2021

-Construire gard Școala Gimnazială Traian:

Executant:SC HIDRO CONSTRUCȚIA SA

Valoare contract:212.415 lei cu TVA inclus

Termen:noiembrie 2021

-Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala Gimnazială Negru Vodă

Executant:SC HIDROGAZ PIPE SRL

Valoare contract:388.142,30  lei cu TVA inclus

Termen:decembrie 2021

Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială Marin Preda

Executant:SC SELCA SA

Valoare contract:371.280 lei cu TVA inclus

Termen:septembrie 2021

A fost introdus în Programul de Investiții al Municipiului Pitești pe anul 2021 și vom aproba în ședința de consiliu din 26.08.2021 lucrările de  Reabilitare Sala de Sport Colegiul Național Alexandru Odobescu, cu o valoare de 958 mii lei

A fost finalizată în luna august etapa I a lucrărilor de reparații curente la unitățile de învățământ  în valoare de 826.861,83 lei  cu TVA inclus

Alte 17 contracte pentru reparații curente sunt derulate prin SEAP, cu termen de depunere a ofertelor  02.09.2021.

Acestea fac parte din etapa a-II-a de reparații la unitățile de învățământ din anul 2021,  prima etapă  fiind finalizată în luna august 2021. Având în vedere începerea anului școlar, lucrările de reparații din etapa a-II-a se vor executa de comun acord cu directorii instituțiilor de învățământ, în perioada vacantelor sau ori de câte ori va fi posibil fără afectarea procesului de învățământ.

Sunt în derulare contracte de întocmire a documentației în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru următoarele unități de învățământ:

1.Colegiul Național Alexandru Odobescu – 1 corp de clădire (sala multimedia)

2.Colegiul Național I.C.Brătianu -3 corpuri de clădire (sala de sport nouă, sala de sport veche și clădirea fost internat-recompartimentată)

3.Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu – 1 corp clădire

4.Grădinița cu Program Prelungit Castelul Magic – 1 corp clădire

5.Grădinița cu Program Prelungit Floare de Colț – 1 corp clădire

Valoarea totală cumulată  a celor 5 contracte : 159.997,88 lei cu TVA inclus

De asemenea sunt în derulare 2 contracte de proiectare (faza DALI) având ca obiect:

-Reparații capitale și amenajare spații GPP Dumbrava Minunată în vederea transformării în săli de clasă;

-Reabilitare imobil cantină în vederea transformării în săli de clasă pentru Liceul de Arte Dinu Lipatti

Proiectant:SC CONSULTING URBAN PROIECT GRUP SRL

Valoare contracte: 70 mii lei cu TVA inclus

Termen:24.10.2021

Sume alocate în  cursul anului 2021 pentru unitățile de învățământ:

BUGET LOCAL:

LUCRĂRI: 6.996.248,23 lei cu TVA inclus

REPARAȚII CURENTE:3.608.690,47 lei cu TVA inclus

PROIECTARE:306.808,88 lei cu TVA inclus

TOTAL GENERAL:10.911.747,58 lei cu TVA inclus

Comments

Comments are closed.