Video! Ion Mînzînă anunță schimbarea la Guvern: Vor fi dați bani tuturor localităților, nu doar pe anumite criterii!

dec. 15, 2021
Miercuri, 15 decembrie, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, condusă de președintele Ion Mînzînă și desfășurată prin mijloace electronice (on-line). În cadrul ședinței a fost actualizat bugetul de venituri și cheltuieli al județului Argeș și au fost alocare sume de bani către primării, spitale, unități de asistență medico –socială. În plus, președintele Ion Mînzînă a anunțat faptul că localităților din Argeș le vor mai fi repartizate, din rezerva de stat, sume de bani pentru echilibrarea bugetelor. 

“Guvernul României, din rezerva de stat, va pune la dispoziția UAT-urilor din județul Argeș, pentru echilibrarea bugetelor, în medie 2,5 miliarde de lei vechi, pentru fiecare UAT, nu ca data trecută, când s-au dat pe alte criterii. Acum, o echipă mixtă de la Consiliul Județean Argeș și de la Prefectură lucrează pentru întocmirea documentațiilor necesare. În cel mai scurt timp sumele vor fi trimise UAT –urilor din județ”, a spus astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, președintele Ion Mînzînă.

✅Astăzi, în cadrul ședinței C.J. Argeș a fost aprobată hotărârea prin care s-a actualizat bugetul de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2021, astfel:

✔Din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului s-a alocat suma de 6,5 milioane lei Consiliului Județean Argeș și s-au suplimentat sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

✔Direcția de Sănătate Publică Argeș a comunicat Consiliului Județean Argeș transferurile prin care se suplimentează bugetul pentru unități de asistență medico –socială, cu sume de la bugetul de stat.

✔L-a spitale s-au actualizat bugetele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, DSP, Fondul național unic de asigurări de sănătate.

✔Au fost repartizare cotele defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean conform art. 6, alin. (6) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, către UAT –uri:

Aninoasa – 100 mii lei – Modernizarea rețelei de drumuri de interes local în comuna Aninoasa

Bălilești – 100 mii lei – Reabilitare dispensar în satul Poienița, comuna Bălilești

Berevoești – 100 mii lei – Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Berevoești

Bogați – 150 mii lei – Extindere sistem de canalizare în comuna Bogați – 60 mii lei; Pod din beton armat pe DC Glâmboc, peste pârâul Glâmboc în satul Suseni, cătun Glâmboc, comuna Bogați – 90 mii lei

Boteni – 96.32 mii lei – Amenajare centru civic comuna Boteni

Bughea de Sus – 100 mii lei – Modernizare drumuri locale str. Moicenilor, str. Stăvarilor, str. Pe Deal

Căldăraru – 100 mii lei – Construire grădiniță cu program normal în satul Căldăraru, comuna Căldăraru

Ciofrângeni – 100 mii lei – Amenajare Valea Schitului – 55 mii lei; Lucrări de consolidare Făureasa în punctul Ene Vasile – 45 mii lei

Dâmbovicioara – 100 mii lei – Reabilitarea, conservarea și punerea în valoare a Cetății Oratea – Stațiune turistică de interes național

Lunca Corbului – 100 mii lei – Construire pod peste pârâul Mârghiuta si modernizare drum de acces în satul Mârghia de Sus, comuna Lunca Corbului

Negrași – 100 mii lei – Modernizare DC 100 în satul Mozacu și ulițele laterale în satul Buta, comuna Negrași

Priboieni – 100 mii lei – Extindere și modernizare infrastructură de apă și apă uzată în comuna Priboieni

Rociu – 150 mii lei – Modernizare strada Coșărăilor, L=95 m, satul Șerbănești, comuna Rociu

Slobozia – 100 mii lei – Modernizare drumuri comunale în comuna Slobozia

Ștefan cel Mare – 150 mii lei – Reparații interioare și schimbare instalații electrice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare – 100 mii lei; Amenajări grupuri sanitare la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare – 50 mii lei

Stâlpeni – 100 mii lei – Modernizare și dotare cămin cultural Livezeni, în comuna Stâlpeni

Comments

Comments are closed.